22 квітня в рамках соціального проекту “Школа змін” відбулося 4 лекції на екологічну тематику для учнів 9-10 класів які радо були заслухані в навчальних закладах міста Львова: СЗШ №65, СЗШ №92, СЗШ №100 та школі-ліцей “Оріяна”.

Тема лекції не була випадковою – і не тільки тому, що відбувалася в рамках організованого під егідою «Інституту суспільних ініціатив» еко-фестивалю «дЕКОрація», а й через те, що саме 22 квітня у світі широко відзначають Міжнародний день Землі, коли екологічні проблеми людства актуалізують та обговорюють шляхи їх вирішення усі – від лідерів глобальних структур, об’єднань, держав до місцевих активістів. Була зосереджена увага на стислому концептуальному викладенні історії виникнення свята та огляді предмету, сфери та напрямів екології як науки. Окремо звернули також увагу на зв’язки екології з суспільно-політичними, гуманітарними та точними науками.

Сучасна екологія — складна багатогранна дисципліна, основою якої є біогеографічні знання, але яка поєднує сьогодні всі природничі, точні, гуманітарні і соціальні науки, з метою пошуків шляхів оптимального розвитку людства на максимально далеку перспективу, вироблення нових методів збереження біосфери планети. Сьогодні її поділяють на: біоетику, біоекологію, геоекологію, техноекологію, соціоекологію і космічну екологію. В структурі сучасної екології виділяють такі основні напрямки: загальну, спеціальну та прикладну екологію. Загальна екологія вивчає фундаментальні проблеми структурно-функціональної організації екосистем, а також досліджує взаємодію біосистем різних рівнів інтеграції між собою та довкіллям. Спеціальна екологія досліджує закономірності функціонування конкретних екосистем або особливості пристосування популяцій різних видів організмів чи їх угруповань до умов навколишнього середовища. Прикладна екологія з’ясовує різні аспекти дії чинників довкілля на біосистеми і спрямована на розв’язання головним чином практичних питань. Системна екологія поділяється на розділи, які досліджують окремі види екосистем (екологія лісів, боліт тощо, а також урбоекологія, агроекологія і т. ін.). Ще одна класифікація екологічних дисциплін, за принципом теоретичності і застосування знань на практиці включає екологію теоретичну і практичну. Теоретична екологія (біоекологія) — екологія живих організмів: людини, тварин, рослин, мікроорганізмів. Цей розділ виник першим і є фундаментом екології. Практична а) геоекологія — вивчає охорону і раціональне використання природніх ресурсів, ділиться на атмо-, гідро-, літо- та ландшафтну екологію; б) соціоекологія — вивчає вплив соціально-економічних факторів на довкілля; в) техноекологічна — вивчає техногенні фактори забруднення довкілля. Поділяється на екологію промисловості, с/г, транспорту. Таким чином, сьогодні є підстави говорити про складно організовану систему — екологічне знання. Із середини ХХ століття термін «екологія» також вживається як синонім понять довкілля, «стан навколишнього середовища» тощо, зокрема у таких словосполученнях, як «екологічна криза», «екологічний стан», «екологічні проблеми».

Наприкінці дітям розповіли про систему підготовки та навчання фахівців з екології в Національному Університеті «Львівська Політехніка».

Наш волонтер, Володими Сухий, який був присутній на лекції у школі №65, зазначив : “Лектор розповів про день Землі, який святкують 22 квітня і про Український день навколишнього середовища (який відзначається в Україні щорічно у третю суботу квітня – в цьому році був 18 квітня. Також учні отримали цікаву інформацію про екологію як сукупність інших наук, про відмінність екосистем та про сучасні предмети екологічних досліджень. Завершилась лекція розповіддю про те як проходить підготовка фахівців з екології навколишнього середовища у Львівській Політехніці”.

Актуальність теми, вдалий виклад та наявність графічної презентації привернули до себе увагу слухачів – учнів 9-10 класів, не залишивши їх байдужими. Сподіваємося, що в майбутньому практика проведення таких лекцій, а то й цілих лекційних курсів на екологічну тематику в загальноосвітніх середніх школах та гімназіях Львова стане постійною.

Ми щиро дякуємо, Інституту екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В. Чорновола при Національному університет “Львівська політехніка” за лекторів та підтримку заходів.